urbanmobility.gr

urbanmobility.gr

Η URBAN MOBILITY ιδρύθηκε το 2017 για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στις πόλεις που ζουν και εργάζονται. Δεδομένου ότι το 30% της κυκλοφορίας στην πόλη και η προκύπτουσα μόλυνση οφείλεται στη θέση στάθμευσης και στο χαμηλό ποσοστό μεταγωγής του χώρου στάθμευσης, είναι εμφανής η ανάγκη για έξυπνη κίνηση και στάθμευση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία είναι παρούσα σε περισσότερες από 4.000 πόλεις σε 60 χώρες, παρέχοντας λύσεις σε μια εκτεταμένη και εδραιωμένη πελατεία, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, μεταφορέων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών που βελτιώνουν την απόδοση και αποφέρουν σημαντική απόδοση της επένδυσης είναι από τους κυρίαρχους στόχους της εταιρείας. Η τεχνογνωσία και η ηγετική θέση στην αγορά, εξασφαλίζουν την εισαγωγή και ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών που συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.