Συνδέστε το eshop σας που χρησιμοποιεί WooCommerce με το SoftOne Cloud ERP.

Έχουμε δημιουργήσει μια γέφυρα αμφίδρομης επικοινωνίας του Eshop σε WooCommerce με το Εμπορικό σας σύστημα σε Soft1 ERP.

Κερδίστε Χρόνο και Χρήμα ενημερώνοντας μια μόνο φορά τα προϊόντα και το απόθεμα της αποθήκης σας. Δεν χρειάζετε πια να ενημερώνετε το απόθεμα του εμπορικού σας και το απόθεμα στο eshop κάθε φορά που γίνετε κάποια κίνηση στα προϊόντα σας! Διασυνδέστε το ERP σας με το eshop σας και ενημερώστε γρήγορα αλλά και με ασφάλεια το υπόλοιπο της αποθήκης!

Ενδεικτικές λειτουργίες της γέφυρας είναι:

  • Αποστολή Παραγγελίας στο Soft1
  • Αλλαγή Παραγγελίας στο Soft1
  • Αποστολή Πελάτη στο Soft1
  • Συγχρονισμός Διαθεσιμότητας Προϊόντων απο Soft1
  • Συγχρονισμός Κατάστασης Παραγγελιών απο Soft1
  • Αποστολή Προιόντων στο soft1